Waterontledings

Waterontledings kan ‘n aanduiding gee van die besproeiingsklas daarvan en die geskiktheid vir menslike of dierlike gebruik. Indien water vir menslike gebruik getoets moet word, is die volg van korrekte, a-septiese monsternemingsprosedures en spoedige versending na die laboratorium, krities.

Basiese riglyne vir die neem van Watermonster:

Die monsterhouer en prop moet skoon wees. ‘n 500 ml plastiese koeldrankbottel met skroefprop is meestal geskik.Indien die monster nie met koerier gestuur word nie, is’n 750 ml glasbottel verkieslik.Spoel die houer en prop drie keer met dieselfde water as wat gemonster moet word. As daar vir mikro-organismes getoets moet word,spoel die houer en prop eers drie maal met baie warm water (minstens 70 grade Celsius) en daarna 3 maal met die bronwater.Maak die houer propvol water.

Dit is krities belangrik dat die watermonster op so’n manier geneem word, dat dit verteenwoordigend is van die bron, sodat die resultaat se interpretasie, op die hele bron van toepassing kan wees.

  • Boorgatwater; – residuele water wat in die pyp gestaan het,moet eers verwyder/uitgepomp word. Neem ‘n monster van die “vars” water
  • Damwater;- neem die monster so na as moontlik aan die middel van die dam, minstens 2m vanaf die wal/oewer. Neem dit ongeveer 25 cm tot 50 cm onder die oppervlak.

Houers moet duidelik gemerk word sodat die verwysing en kliёnte-inligting deur die labortorium gelees kan word en dit weer terugverwys na die bron. Gebruik’n watervaste pen of plaas’n etiket binne in’n plastiese sakkie met’n rekkie om die bottel. Alternatieflik skryf slegs ‘n verwysings nommer op die bottel en verdere inligting op die geleibrief.

Stoor die monsters by kamertemperatuur en versend so gou moontlik na die laboratorium.Water wat mikrobiologiese ontledings vereis,moet afgekoel word tot onder 4 grade Celsius en verkieslik die laboratorium binne 24 uur bereik. Indien swaarmetale ontleed moet word,word’n monsterhouer wat deur die lab voorsien word, benodig.

U is welkom om ons geleibrief te gebruik wat aangeheg is (voorbeeld aangeheg)

Water Ontledings:

Toetse
Besproeiing:
pH, EG, Totale Opgeloste Soute, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, CO3, PO4, NH4 + NO3, Fe, Mn, Cu, Zn, B,Mo, NAV, Besproeiїngsklas 
Basiese Menslike/Dierlike Gebruik :
pH, EG, Totale Opgeloste Soute, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, CO3, PO4, NH4 + NO3, Fe, Mn, Cu, Zn, B,Mo, E.coli, Totale coliforme telling, Totale Aerobiese plaattelling
Mikrobes :
E.coli en Coliforme telling, Totale Plaattelling
Chemiese Suurstof Behoefte (CSB)
Global Gap :
Basiese Menslike Gebruik + Swaar Metale ie:

Nota :

Monsters vir mikrobes, menslike gebruik en Global Gap moet a-septies geneem word.

Vir GlobalGap doeleindes, ontleed NviroTek Labs ,waters volgens die SANS 241:2006
“South African National Standard for drinking water”, riglyne soos voorgeskryf deur GlobalGap- konsultante. Dit sluit ook sekere swaarmetale in.

Spesifiseer asseblief indien die monster daarvolgens ontleed moet word.

Global Gap Brief.


Water