Veevoer en Wyding

In die veevoer bedryf is die samestelling van grondstowwe en vervaardigde rantsoene belangrik uit ‘n formulerings- en kwaliteitsbeheeroogpunt. Alle monsters word vooraf gemaal. NviroTek se personeel het bewese kundigheid in die veevoervervaardigingsbedryf en is in voeling met die spesiale behoeftes van hierdie bedryf.

U is welkom om ons geleibrief te gebruik wat aangeheg is. (voorbeeld aangeheg)

Veevoere Voerontledings:

Toetse
Proteїen
Ca, K, P, Na,Mg,S ,Fe,Mn,Cu en ander elemente
Chloried
Vog (103 °C of 70˚C)
As
Soja kwaliteit; urease, KOH, PDI
Vet / Suurhidrolise Vet
Ruvesel / NVV / SVV
Ureum
ME & TVV (Bereken)
ADIN
MCP; Ca,P(totaal), P (water), P (sitroensuur)
Voerkalk (Ca)
Swaar Metale :
Ag, Al, Ba, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Be, Li, Sb, Se, Sr, Ti, V

Veevoere