Ontleding van Plante en Kompos

Blaarontledings bepaal die voedingstatus van die plant en gee riglyne ten opsigte van die primêre voedingsbehoeftes van die plant. Dit is belangrik dat die blaarmonster verteenwoordigend is, op die regte posisie op die plant en tydens die aanbevole groeistadium geneem word. NviroTek beskik oor monsternemingsriglyne vir’n groot aantal gewasse. Monsters moet koel gehou en so gou moontlik aan die laboratorium besorg word. Geperforeerde plastieksakkies (soos deur die laboratorium verskaf) of papiersakkies word aanbeveel.

Alle monsters word by ontvangs eers met gedistilleerde water afgespoel,gedroog en gemaal.

U is welkom om ons geleibrief te gebruik wat aangeheg is (voorbeeld aangeheg).

Blare & Kompos Ontledings:

Toetse
Standaard Blaar :
N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mn, Fe, B, S
Ander:
Chloried (Cl), Mo, Ni
Blaarsap:
pH en Brix
Kompos :
N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mn, Fe, B, S, Vog, As, pH, C:N
Vog, As, pH (1:10 H2O ekstrak), Geleiding (1:1.5 H2O ekstrak)
Swaar Metale :

Plante