Monster Administrasie

NviroTek laboratories se administratiewe proses is afhanklik van die volledigheid van inligting wat ontvang word.Ons strewe na vinnige diens,maar kan slegs resultate uitstuur indien die papierwerk volledig is.

Die proses verloop basies as volg:

 • Kliënt stuur monsters met geleibrief in wat volledig ingevul moet word. Kontak die laboratorium vir die nuutste geleibriewe.
 • Kliënt word eenmalig as “belange” op die finansiële sisteem geskep en verkry’n belangenommer. Vir hierdie proses is basiese FICA-inligting nodig sodat’n geldige belastingfaktuur gegenereer kan word. Hier is die rekening aansoek vorm.
 • FICA inligting benodig:
  • Maatskappy/BK/trust/Individu naam wat gefaktureer moet word,
  • Adres,
  • ID nommer van individu of Maatskappy /trust/BK- registrasienommer
  • BTW –nommer indien beskikbaar.
 • By ontvangs word monsters ingeneem en ‘n kwotasie word voorberei en op versoek aan die kliënt gestuur(faks of e-pos)vir verifikasie
 • Resultate sal beskikbaar gestel word sodra die getekende kwotasie of bestelnommer terugontvang word.Nuwe kliënte word vesoek om eerste lot monsters kontant te betaal.
 • Gereelde kliënte wat as belange geregistreer is,sal fakture en state ontvang en word versoek om binne 30 dae te betaal. Rente word op rekeninge gehef wat agterstallig is.

Pryslyste is beskikbaar op aanvraag via yvdmerwe@nviroteklabs.co.za en volume-afslag kan onderhandel word.

BEE Sertifikaat hier

Spesiale standaard-pakkette wat uit unieke groeperings van analises bestaan,kan per kliënt saamgestel word.

Kontak asseblief vir Dailena Pienaar (ceo@nviroteklabs.co.za) of Francois Reeders(freeders@nviroteklabs.co.za) vir spesiale kwotasies.

Prosedure