Personeel

Dailena Pienaar:

Dailena is die Besturende Direkteur van NviroTek Labs en was mede-verantwoordelik vir die aanvanklike besigheidsplan en stig van die Maatskappy. Sy was eers in die Tiger Foods groep werksaam as mikrobioloog en laboratorium bestuurder in die voedsel industrie en het daarna oorbeweeg na die veevoer industrie as bestuurder kwaliteit. Sy was verantwoordelik vir die daarstel van ‘n sentrale laboratorium vir Meadow voere noordelike streek en daarna een van die stigterslede van CAL Pelindaba en later ook Somerset Wes. Haar aanvanklike posisie by CAL was dié van operasionele direkteur en daarna is sy bevorder tot Hoofbestuurder. Sy het ‘ook konsultasiewerk in die petroleum, agronomie en veevoer bedrywe gedoen.Dailena het haar B.Sc.Agric graad by die Universiteit van die Oranje Vrystaat verwerf en het onder andere kursusse in Bemarking (Damelin) en Algemene Bestuur (Universiteit van Pretoria) voltooi. Dailena het wye bestuursondervinding in die laboratoriumbedryf en heg hoë waardes aan kwaliteit en dienslewering.

Francois Reeders:

Francois is die Operasionele Bestuurder by NviroTek Labs en was betrokke by die beplanning en opstel van die laboratorium. Francois het 30 jaar ondervinding in laboratorium werk en was voorheen by onder andere die volgende landbou laboratoriums betrokke: SGS, CAL Pelindaba , Noordwes Koöperasie, Sentraalwes Koöperasie en die Departement van Landbou. Hy het sy Nasionale Hoër Diploma in Analitiese Chemie aan die Pretoria Technikon verwerf. Francois het ‘n deeglike begrip en kennis van die analitiese behoeftes van rolspelers in landbou en streef kliëntediens met passie na. Hy spesialiseer veral in grond-,kunsmis-,kalk-,water- en blaarontledings.

Georgie Johnson:

Georgie is die laboratoriumbestuurder: veevoere en blare. Sy het deeglike kennis en ondervinding van die veevoerindustrie en dryf kwaliteit en omdraaityd van resultate Sy het na matriek in die laboratoriumbedryf betrokke geraak en het dekades se ondervinding..Georgie was aanvanklik by die Tiger Foods groep betrokke in die maal bedryf en het daarna oorbeweeg na die veevoerindustrie by Meadow Feeds. Georgie was laboratoriumbestuurder: veevoere by CAL Pelindaba en daarna ‘betrokke by die beplanning en vestiging van NviroTek Labs.

Die Span

NviroTek Labs is trots daarop dat van die beste ondervinding in die laboratorium-bedryf hier saamgetrek is.Ons tegnici het gesamentlik meer as 70 jaar se ondervinding in laboratoriumwerk wat hul by onder andere Noordwes Koöperasie, CAL Pelindaba en SGS opgedoen het.

Leoni Erasmus is die kliente data administrateur, ’n pos wat sy met passie by CAL, Pelindaba beklee het.

Yvette van der Merwe met wye administratiewe en finansiële ondervinding om die aspekte effektief te hanteer.

Admin Ondersteuning:

Leoni Erasmus:

(Data administrasie)