Grond en Groeimedium

Analise van gronde en groeimediums is van kardinale belang a.g.v voortdurende styging in insetkostes en noodsaak produsente om alle hulpbronne te optimaliseer.

NviroTek se grondlaboratorium is ontwerp om aan die deursetbehoeftes van die presisiemark te
voldoen en kan 2000 gronde per 24 uur-dag vir die standaardbepaling ontleed. Die uitleg en toerusting is gefinaliseer na besoeke aan ses groot grondlaboratoria in Noord-Amerika en die laboratorium is geregistreer by die CTS-interlaboratoriumkontroleskema van Noord-Amerika.

Tradisionele ekstraksiemetodes word gevolg, maar alternatiewe byvoorbeeld Mehlich-3 en DTPA vir
mikro-elemente is op aanvraag beskikbaar. Addisioneel tot die standaardontledings word verskeie
ander bepalings, byvoorbeeld koolstof, tekstuur, boor, swael en stikstof aangebied. NviroTek bied verskeie grond gesondheidstoetse aan, onder andere die solvita, aggregaat stabiliteit en aktiewe koolstof.

By ontvangs word die monsters gedroog en gesif, waarna die digtheid en ander ontledings gedoen
word. Oorblywende monsters word vir 2 maande gestoor vir latere verwysing. Die laboratorium
verskaf plastiese monstersakkies aan kliënte en 250 tot 350 gram per monster is
meer as voldoende.

Basiese riglyne vir die neem van Grondmonsters vir ontleding:

Dit is belangrik dat monsters die land /bestuurssone wat met kunsmis behandel moet word,verteenwoordig.Neem eerder ‘n monster per bestuurssone of grond tipe. Waar die grond relatief eenvormig voorkom per bestuurssone, kan’n saamgestelde monster geneem word per 20 hektaar oppervlakte. Indien die area per land sigbaar verskille vertoon (kleur,helling,tekstuur en dreinering), behoort dit as aparte sone gemonster te word.

‘n Grondboor is die beste gereedskap waarmee monsters geneem moet word. As alternatief,kan’n klein graaf ook gebruik word. Volg’n lukrake patroon wanneer verskillende monsters oor die area geneem word om die saamgestelde monster voor te berei.Vermy punte wat heeltemal verskil van die res van die land/area.Versamel ongeveer 10 tot 15 individuele kerne wat ewe groot is en ewe diep geneem is en meng in ‘n skoon plastiese emmer. Monsters moet verkieslik tot ‘n diepte van 20 tot 30 cm geneem word. Standaardiseer op’n diepte.

Meng al die sub-monsters behoorlik en neem daarvan’n laboratorium monster van ongeveer 300 gram of 250 ml.

Merk die monster deeglik en skryf alle relevante inligting op die geleibrief (geleibrief) wat die monster na die laboratorium moet vergesel. Vermy die gebruik van’n filtpen op die sakkies-dit sweet af. Plak ’n etiket op of kram’n papier aan die onderkant vas.

NviroTek Laboratoriums verskaf plastiese sakkies vir die doel-kontak gerus vir Leoni Erasmus by 082 889 0139.

Grondontledings:

Toetse
Standaard 1:
pH(water/KCI), P(Bray 1), Katione(Ca, Mg, K, Na), Uitruilbare suur, Digtheid, %Ca, %Mg, %K, %Na, Ca:Mg, Mg:K, (Ca+Mg)/K, Berekende KUV
 Zn, Cu, Mn, Fe (HCI)|(DTPA)
Zn, Cu, Mn, Fe, S, B (Melich III)
 Beskikbare B (warm water ekstrak)
Beskikbare S (Am Ac)
Tekstuur: (Klei, Slik, Sand)
Koolstof (C)
Chloried (Cl)
Stikstof (NH4 + NO3)
Kleur & Vinger toets
Klipfraksies
EG (Versadigde ekstrak)
Weerstand
Uitruilbare Al
S(Ca PO4)
Swaar Metale
1:2 Waterekstrak
(Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe, S, B)
Geleiding: NH4 – N, NO3– N,pH, Cl, HCO3, CO3
Mehlich III-Pakket
 pH (KCI), P(Bray I of II), Katione (Ca,Mg,K,Na,Fe,Mn,Cu,Zn,B,S,P)

Nota :

Spesiale pryse vir groot volumes is op aanvraag beskikbaar.

Groeimedium Ontledings:

Toetse
Standaard :
EG, pH, K, Ca, Mg, Na,Cl, SO4, HCO3, CO3, PO4, NH4, NO3
Volledig :
EG, pH, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, CO3, PO4, NH4, NO3, Fe, Cu, Mn, Zn, B
 Fisiese Eienskappe :
Luggevulde porieë, Waterhouvermoë en Brutodigtheid
As, Vog,
C:N Verhouding (Stikstof & Berekende Koolstof ingesluit)
Swaar Metale :

Gronde en Groeimediums